LANDELIJKE VILLA TE EDEGEM

Gebouwd haaks op de straat wegens de beperkte perceelbreedte.

De trend bij landelijke woningen is om de gevels gedeeltelijk te kaleien en van zwart buitenschrijnwerk te voorzien.
Omwille van de beperkte perceelbreedte van dit project te Edegem, was het puzzelen met de binnenruimten waar ook een garage diende in te passen.
De opeenvolgende daken vloeien mooi ineen, en aan de zijkanten werden geen gevelpannen gebruikt, maar de pannen en nokken werden hier aangestreken.
De arduinen deurkader contrasteert op dit gekaleide geveldeel.
De ventilatie- en cv-pijpjes werden in het minst zichtbare dakvlak geplaatst, en ze zijn bovendien zwart gekleurd passend bij het buitenschrijnwerk.
De poort kantelt naar buiten zodat er in de vrij ondiepe garage voldoende ruimte is om een wagen moeiteloos te kunnen parkeren.