Renovatie van een rijwoning te Mechelen

opdeling en uitbreiding van bestaande zolder

De kinesistpraktijk van mevrouw, de beroepsactiviteit van haar deels thuiswerkende echtgenoot, en gezinsuitbreiding in het vooruitzicht, zorgden ervoor, dat deze Mechelse rijwoning dringend aan een uitbreiding toe was (zie de zwartwit foto kort vóór de verbouwing).
Hiertoe werd de zolder voorzien van een vaste trap, opgedeeld in enkele kamers en verruimd door een nieuwe dakkapel zowel aan de voor- als aan de achtergevel met maximaal behoud van de bestaand dakstructuur en -bekleding.
In deze dakkapellen zijn ritme, glasverdeling, materiaal en kleur van de bestaande ramen consequent doorgetrokken.